Ar-Ge / Kalite

Ar-Ge / Kalite

Gelişmiş, modern ve son teknoloji cihazlara sahip laboratuvarlarımız sayesinde tüm dünya standartlarında yer alan analiz, tetkik ve muayene metotlarının tamamı yapılabilmektedir. Bu anlamda Uluslararası Zeytinyağı Konseyinin, Zeytinyağı ve Prina yağı Ticari Standardında zeytinyağı ve prina yağı ile ilgili saflık kriterlerin tespiti amacı önerilen tüm analizler yapılmaktadır.

Analitik Laboratuvar ve Kontroller

İşletmeye kabul edilmek üzere gelen Zeytinyağında tağşiş olup olmadığı, gelen hammadelerin  (yardımcı hammaddeler,ambalaj vb) malzemelerin, üretim esnasında proses kontrollerinin ve tüketiciye ulaşacak son ürün analizlerinin yapıldığı ve yönetildiği gelişmiş ve teknolojik cihazlara sahip modern  laboratuvardır.

Mikrobiyolojik Labaratuvar ve Kontroller

İşletmeye girecek tüm malzeme ve hammaddelerin kontrollerinin yapıldığı, üretim ve proses esnasında oluşabilecek sorunların önlendiği, işletmede kullanılan suyun kalitesinin ve personel hijyeninin sürekli kontrol altına alındığı gelişmiş ve TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİne göre belirtilen kriterlerin yapılabildiği modern labaratuvardır.

Duyusal Muayene ve Analiz Labaratuvarı

Uluslararası Zeytinyağı Konseyinin standartlarına uygun olarak tasarlanan laboratuvarımız ve uluslararası derecede zeytinyağı tadımı üzeirne gerekli eğitimlerini tamamlamış olan degüstatörlerimiz ile zeytinyağlarımızın duyusal analizlerini değerlendirmekteyiz. Zeytinyağlarımızı içermiş oldukları meyvemsilik, acılık, yakarlık,renk, koku gibi birçok kriterden geçirerek ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından kullanılan yöntem ve puanlamalar ile Zeytinyağlarımızı Yoğun Lezzet , Yumuşak Lezzet ve Yalın Lezzet olarak tüketicilerimize sunmaktayız.

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre Ve İş Güvenliği Politikası

Sektör ve pazar lideri bir firma olarak amacımız, tüm girdi ve proseslerde gıda güvenliği ile ilgili risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve kontrolünü sağlayarak, müşteri ve tüketicilerimizin beklentilerini sürekli olarak karşılayacak, kaliteli ve güvenli ürünler sunmaktır.

Tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eden, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpların en aza indirilmesini ve iş veriminin artırılmasını öncelikli iş hedefi olarak belirleyen şirketimiz, çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için çevre yönetim sistemini uygulayarak gerekli önlemleri almayı ve çevre performansını sürekli olarak artırmayı hedeflemektedir. 

Tüketici güvenliği başta olmak üzere, müşteri ve tüketicilerimizin mevcut ve ileride olabilecek beklentilerinin doğru olarak tespiti ve karşılanması, tüm çalışanlarımızın temel amacıdır. Ürün ve prosesler ile ilgili projeler hazırlanırken, kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileri değerlendirilerek, olası riskler kaynağında önlenmeye çalışılır.

Hammadde tedariğinden, ürünlerimiz müşteri ve tüketicilerimize ulaşana kadar olan süreçlerde, yönetim komitemiz ve tüm çalışanlarımızın desteği ile, müşteri odaklı, çevreye ve enerji verimliliğine dayalı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman ve teknoloji seçerek ve sürekli iyileştirme hedefi ile hatalara zamanında ve sistemli müdehale edip, tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici aksiyonlar alarak entegre yönetim sistemimizin gereklerini eksiksiz olarak uygulamayı ve etkinliğini korumayı taahhüt ederiz.  

Bir dünya markası olma misyonu ile, müşterilerimizin ürünlerimizi güvenle ve sağlıkla tüketmesini sağlarken kaliteli ve güvenilir ürünlerin ürün bütünlüğü bozulmadan bilinçli insanlar tarafından üretileceği düşüncesi ile eğitime öncelik vermek, iyi bir çalışma ortamında, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği, yeteneklerin geliştirildiği çalışanlarına değer veren anlayışımız önceliklerimiz arasındadır.

Mümkün olduğunca doğal ve yeniden kullanılabilir malzemeleri ve enerji kaynaklarını tercih ederek ve atıklarımızı asgari düzeye indirmek, geri dönüşümünü sağlamak veya zararsız hale getirecek önlemler almak suretiyle, tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirmeyi hedefleriz.

Bu kapsamda, uygun teknolojik altyapı, eğitimli ve bilinçli çalışanlar, sıfır iş kazası hedefi ve çevre bilinci ile, ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu, müşteri ve tüketicilerimizin beklentilerini karşılayan kaliteli ve güvenli ürünler üretebilmek için gerekli tüm kaynakları çalışanlarımıza sunarız.

Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No: 2 Kat: 36 D: 123
İstanbul TR, 34746 Ataşehir/İstanbul
T: +(90) 216 578 68 00
F: +(90) 216 573 66 34
0850 622 39 36
savolainfo@savola.com
Harita için tıklayınız
YUKARI